VvKR & STO-reisgarantie

Sea More Travel is aangesloten bij de VvKR en de STO

STO Garant & VvKR

Sea More Travel is aangesloten bij de VvKR en de STO Garant

Garantie geregeld: STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Sea More Travel gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. Je kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina www.sto-garant.nl/deelnemers. Alle informatie over STO Garant vind je op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Sea More Travel op deze website lees je of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling lees je wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. Je vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant www.sto-garant.nl/downloads.

De werking

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op jouw boeking, dan betaal je de reissom niet aan Sea More Travel, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt je reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan Sea More Travel. Mocht Sea More Travel voor het einde van je boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling lees je hoe je daar in dat geval aanspraak op maakt.

Wat is VvKR?

Sea More Travel is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR).
De VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties.
Via de VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.

www.vvkr.nl