Privacyverklaring

Bescherming van je persoonlijke en persoonsgebonden gegevens

Privacyverklaring

Wij, Sea More Travel vinden jouw privacy net zo belangrijk als jij

In deze privacyverklaring informeren we je ...

... onder meer over welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor de gegevens worden verwerkt en welke rechten je hebt.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sea More Travel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement; Ons beperken tot het verwerken van alleen die persoonsgegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Sea More Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht / boeking;
 • Het goed kunnen uitvoeren van de opdracht / boeking.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht / boeking;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sea More Travel de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • NAW (naam, adres, woonplaats)

Indien het een duikreis betreft vragen we de volgende aanvullende gegevens:

 • Duikbrevet
 • Aantal gelogde duiken
 • De datum van je laatste gelogde duik

Je persoonsgegevens worden door Sea More Travel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door Sea More Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking;
 • Communicatie over een opdracht / offerte;
 • Het kunnen toesturen van een offerte.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, bijvoorbeeld tijdens een beurs;
 • Het contactformulier op de website;
 • Het aanvraagformulier op de website.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sea More Travel de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;

Je persoonsgegevens worden door Sea More Travel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat je gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Sea More Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief op de website;
 • Mondelinge toestemming, bijvoorbeeld tijdens een beurs;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sea More Travel de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;

Je persoonsgegevens worden door Sea More Travel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat je aangemeld bent tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief heeft de mogelijkheid om je uit te schrijven.

Als je een reis hebt geboekt bij Sea More Travel dan mogen we je In overeenstemming met de wet een nieuwsbrief sturen zonder dat je daarvoor apart toestemming hebt verleend. Bovengenoemde persoonsgegevens worden opgeslagen tot het moment van uitschrijving.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van derde partijen voor:

 • Het reserveren van een hotelkamer of appartement;
 • Het reserveren van duikactiviteiten;
 • Het reserveren van vliegtickets;
 • Het uitvoeren van de STO-reisgarantie;
 • Het verzorgen van de financiële administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven.

Indien gegevens worden doorgegeven aan onze contractpartners of derden dan zijn deze ook gebonden aan de geldende wettelijke regelingen en vereisten inzake gegevensbescherming. Overdracht van persoonlijke gegevens aan overheidsinstellingen en plaatselijke autoriteiten gebeurt alleen in het kader van de verplichte wettelijke bepalingen. Wij zullen je persoonsgegevens nooit verkopen of anderszins aan derden vermarkten.

Recht op informatie

Je hebt het recht, op verzoek en kosteloos, op informatie over je gegevens. Bovendien heb je het recht op rectificatie, wissen of afscherming van onjuiste gegevens. Wettelijke regelingen, in het bijzonder met betrekking tot gegevens voor financiële en boekhoudkundige doeleinden, kunnen op grond van technische (on)mogelijkheden het wissen van je gegevens onmogelijk maken.

Het gebruik van cookies

Op onze website maken we gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. De website van Sea More Travel maakt gebruik van twee soorten cookies: Technische en tracing-cookies: De technische cookies zorgen ervoor dat de website correct werkt. De tracing-cookies worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze site. Wij maken gebruik van Google Analytics. Kijk hieronder voor meer informatie. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Het gebruik van Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Google Analytics afmelden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Links naar andere websites

Ons online-aanbod bevat links naar andere websites. Dit privacybeleid geldt niet voor andere aanbieders. Wij hebben er geen invloed op, dat zij de bepalingen betreffende gegevensbeveiliging aanhouden en zijn daarom niet verantwoordelijkheid voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de informatie die door deze websites worden verstrekt.

Vragen en opmerkingen

Als Sea More Travel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wil opnemen kan dat via het contactformulier.

Sea More Travel

Postadres:
Sea More Travel
Cruquiuskade 251
1018 AM Amsterdam
Nederland


E-mail:
info@seamore-travel.com


Telefoon:
NL: (+31) 0654326263
EG: (+20) 1003462461
DE: (+49) 01728427606


Internet:
www.seamore-travel.com
www.seamore-travel.nl
www.seamore-travel.de
www.seamore-travel.eu
www.dahab.travel


Eigenaar:
Mevr. José Hoeflaken
Dhr. Christian Hornbogner


KvK Amsterdam
27279099
BTW-nr: NL001609902B39